Indhold i denne sektion:
18. august 2017

Styrk talentudvikling på skoler

UCL kan tilbyde målrettet, praksisnær kompetenceløft af skolers arbejde med talentudvikling, som giver bedre læringsresultater og skaber bedre trivsel i skolen.

Talentforløb løfter skoler både fagligt og socialt

Arbejdet med talentudvikling og talentpleje er en vigtig del af skolens virke. Skoler landet over laver særlige talentforløb, mentorordninger, camps og undervisningsformer, der støtter talenters læreprocesser.

Målrettet udvikling af talentforløb kan løfte skolens faglige og social trivsel. Og forbedre resultater i faglige tests og prøver.

Talentbegrebet har mange facetter. Talenter kan vise fremragende resultater, have stort potentiale for udvikling eller levere innovative løsninger i skolernes fag og hverdag.

UCLs konsulenter kan skræddersy kompetenceudviklingsforløb, så de matcher netop jeres skoles behov og muligheder.

Kom godt fra start til mål med UCL

UCLs konsulenter hjælper jeres skole med at afdække behov og muligheder, designe konkrete indsatser og leverer praksisnær kompetenceløft og udviklingsforløb.

UCL sikrer kvalitet og faglig tyngde fra start til slut, så du og din skole når i mål med din indsats for skolens talentindsats.

UCL er godt i gang med at styrke talentudvikling. I løbet af 2018 vil UCL afholde kurser for lærere og pædagoger med fokus på talentudvikling og højt begavede børn. Og UCL er involveret i et projekt, som skal udvikle talenter i grundskolen.

Læs mere om UCLs projekt, som skal udvikle talenter i grundskolen eller se eksempel på kursus for lærere og pædagoger

Skræddersyet udvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler for nærmere drøftelse af jeres ønsker og muligheder.

Kirsten Kamstrup

Konsulent, Videreuddannelsenkika@ucl.dk
23 63 82 67

Om denne side