Indhold i denne sektion:

Kompetenceløft i undervisningsfag

Med folkeskolereformen skal alle lærere i 2020 have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. UCL tilbyder forskellige modeller for opkvalificering.

Undervisningskompetence

Lærere, som er uddannet før 2013, har undervisningskompetence i deres linjefag fra uddannelsen.

Som lærer kan man desuden have reelle kompetencer i et fag, der svarer til undervisningskompetence. De kan fx være opnået gennem efteruddannelse, praktisk erfaring eller undervisningserfaring.

Det er skolelederens ansvar at vurdere, om læreren har undervisningskompetence. Mulighederne for at få formaliseret kompetencen aftales mellem leder og lærer.

UCL har lavet et dialogværktøj som leder og lærer kan bruge som afsæt til en indledende dialog om kompetenceafklaring.

Kompetenceafklaring

UCL kan hjælpe med at vurdere undervisningskompetence og inspirere til det videre forløb.

Muligheder for opkvalificering

Undervisningskompetence opnås ved at bestå en kompetencemålsprøve, der er en ”eksamen” i undervisningsfaget. En bestået kompetencemålsprøve svarer til et linjefag/undervisningsfag fra læreruddannelsen.

UCL tilbyder forskellige former for komprimerede forløb, der kan tilrettelægges i samarbejde med kommuner. Undervisningsfag kan også tages som enkeltfag (fuldt undervisningsfag på læreruddannelsen)

Aktuelle undervisningsfag

Kontakt

Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator for folkeskolereform.ucl.dk Anette Lauridsen på anla4@ucl.dk eller 2383 7948.

Om denne side